Oferta usług Kancelarii Notarialnej


Kancelaria Notarialna we Wrocławiu prowadzona jest przez notariusza Jacka Skupienia. Kancelaria świadczy wszystkie przewidziane przez prawo czynności, w tym akty notarialne i poświadczenia. Czynności dokonywane są fachowo i sprawnie, a czas oczekiwania na wizytę jest krótki.

Kancelaria współpracuje z tłumaczami przysięgłymi, jeżeli istnieje konieczność sporządzenia aktu notarialnego w obcym języku.

Siedzibą Kancelarii Notarialnej jest Wrocław, dzielnica Wrocław Krzyki przy ulicy Łódzkiej nr 24. Bezpośrednio przy budynku Kancelarii znajdują się liczne, bezpłatne miejsca parkingowe.

Czynności dokonywane są szybko, a dla dyspozycji klientów jest komfortowa poczekalnia. Notariusz Jacek Skupień udziela zainteresowanym osobom bezpłatnych informacji dotyczących m.in. planowanych aktów notarialnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji i porad należy skontaktować się z Kancelarią Notarialną oraz przedłożyć związane z daną sprawą dokumenty. Podczas osobistej rozmowy zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości i skutki prawne podpisywanych dokumentów.

Za dokonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie oraz inne opłaty i podatki. Ich wysokość zależy od wartości przedmiotu czynności. Aby poznać związane z planowaną czynnością koszty, należy skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Czynności odbywają się w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu. W szczególnych przypadkach, możliwe jest dokonanie czynności w innym miejscu (np. w domu klienta, szpitalu). Dojazd do klienta jest możliwy tylko gdy przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności, np. stan zdrowia uniemożliwiający przybycie do Kancelarii.


Czynności notarialne


<h3>Sprzedaż</h3>

Sprzedaż

Umowa przenosząca własność
za wynagrodzeniem

<h3>Darowizna</h3>

Darowizna

Umowa bezpłatnie
przenosząca własność

<h3>Spadki</h3>

Spadki

Testament, odrzucenie spadku,
poświadczenie dziedziczenia

<h3>Pełnomocnictwo</h3>

Pełnomocnictwo

Pozwala dokonywać czynności
w cudzym imieniuUmowy dotyczące nieruchomości

Czynności notarialne dla spółdzielni mieszkaniowych, Umowa sprzedaży, Umowa dożywocia, Ustanowienie służebności osobistej lub gruntowej, Ustanowienie hipoteki, Umowa darowizny, Umowa przedwstępna

Sprawy spadkowe
i testamenty

Akt poświadczenia dziedziczenia, Zrzeczenie się spadku, Testament z wydziedziczeniem, Odrzucenie spadku,Testament z zapisem windykacyjnym

Inne


Rozdzielność majątkowa, Związki partnerskie u notariusza, Poświadczenia notarialne, Pełnomocnictwo

Skontaktuj się z nami


Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania

KONTAKT