Oferta usług Kancelarii Notarialnej


Kancelaria Notarialna we Wrocławiu prowadzona jest przez notariusza Jacka Skupienia. Kancelaria świadczy wszystkie przewidziane przez prawo czynności, w tym akty notarialne i poświadczenia. Czynności dokonywane są fachowo i sprawnie, a czas oczekiwania na wizytę jest krótki.

Kancelaria współpracuje z tłumaczami przysięgłymi, jeżeli istnieje konieczność sporządzenia aktu notarialnego w obcym języku.

Siedzibą Kancelarii Notarialnej jest Wrocław, dzielnica Wrocław Krzyki przy ulicy Łódzkiej nr 24. Bezpośrednio przy budynku Kancelarii znajdują się liczne, bezpłatne miejsca parkingowe.

Czynności dokonywane są szybko, a dla dyspozycji klientów jest komfortowa poczekalnia. Notariusz Jacek Skupień udziela zainteresowanym osobom bezpłatnych informacji dotyczących m.in. planowanych aktów notarialnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji i porad należy skontaktować się z Kancelarią Notarialną oraz przedłożyć związane z daną sprawą dokumenty. Podczas osobistej rozmowy zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości i skutki prawne podpisywanych dokumentów.

Za dokonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie oraz inne opłaty i podatki. Ich wysokość zależy od wartości przedmiotu czynności. Aby poznać związane z planowaną czynnością koszty, należy skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Czynności odbywają się w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu. W szczególnych przypadkach, możliwe jest dokonanie czynności w innym miejscu (np. w domu klienta, szpitalu). Dojazd do klienta jest możliwy tylko gdy przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności, np. stan zdrowia uniemożliwiający przybycie do Kancelarii.


Czynności notarialneUmowy dotyczące nieruchomości

Czynności notarialne dla spółdzielni mieszkaniowych Umowa sprzedaży
Umowa dożywocia
Ustanowienie służebności osobistej lub gruntowej
Ustanowienie hipoteki
Umowa darowizny
Umowa przedwstępna

Sprawy spadkowe
i testamenty

Akt poświadczenia dziedziczenia Zrzeczenie się spadku Testament z wydziedziczeniem Odrzucenie spadku Testament z zapisem windykacyjnym

Skontaktuj się z nami


Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Gwarantujemy szybką, profesjonalną pomoc.


KONTAKT