Chcesz wiedzieć więcej?
Przeczytaj informacje na blogu

5 marca 2016

Zwykła umowa najmu – problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy

Zwykła umowa najmu – problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy Najemca jest chroniony przepisami szeregu ustaw, wobec czego niedopuszczalne jest siłowe pozbycie się najemcy, nawet nieuczciwego, […]
9 maja 2015

Koszty notariusza

Koszty notariusza   Zawierając umowę u notariusza należy uiścić różne opłaty. Wynagrodzenie notariusza to tylko jeden ze składników kwot, które musimy wpłacić notariuszowi. Poza wynagrodzeniem może […]
9 maja 2015

Jak długo notariusz przechowuje akt notarialny i dokumenty?

Jak długo notariusz przechowuje akt notarialny i dokumenty? Notariusz przechowuje dokumenty 10 lat. Co później się z nimi dzieje? Często zdarza się, że po wielu latach […]
9 maja 2015

Zwolnienie z opłat notarialnych

Zwolnienie z opłat notarialnych Przepisy przewidują możliwość zwolnienia z wynagrodzenia notariusza. Wynagrodzenie to jest wtedy wypłacane notariuszowi przez sąd, a koszty pokrywa Skarb Państwa. Kwestię tę […]
3 maja 2015

Czym jest pieniężny depozyt notarialny?

Czym jest pieniężny depozyt notarialny? W uproszczeniu jest sposobem przekazania pieniędzy pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Polega na tym, że w pieniądze najpierw trafiają od kupującego na […]
3 maja 2015

Ile kosztuje porada notariusza?

Ile kosztuje porada notariusza? Porada notariusza jest bezpłatna. Nie jest to co prawda porada prawna w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz informacja dotycząca zamierzonych czynności notarialnych. […]
3 maja 2015

Jak załatwić sprawę spadkową u notariusza?

Jak załatwić sprawę spadkową u notariusza? U notariusza w zasadzie można przeprowadzić wszystkie czynności, które wiążą się z uregulowaniem spraw majątkowych po osobie zmarłej. Po pierwsze […]
3 maja 2015

Czym różni się wypis aktu notarialnego od oryginału?

Czym różni się wypis aktu notarialnego od oryginału? Oryginał aktu notarialnego jest podpisany przez uczestników czynności notarialnej oraz przez notariusza. Nie zawiera on żadnych pieczęci. Jest […]
3 maja 2015

Jak notariusz wycenia nieruchomość?

Jak notariusz wycenia nieruchomość? W akcie notarialnym należy podać wartość nieruchomości. Stąd często pojawia się pytanie, jak notariusz ustala wartość nieruchomości. Notariusz nie wycenia nieruchomości, ani […]
2 maja 2015

Czym różni się akt poświadczenia dziedziczenia od protokołu dziedziczenia?

Czym różni się akt poświadczenia dziedziczenia od protokołu dziedziczenia? Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który stwierdza kto po kim dziedziczy. Ma taką samą moc jak wydane […]
15 kwietnia 2015

Czy notariusz może podpisać akt notarialny w domu klienta?

Czy notariusz może podpisać akt notarialny w domu klienta? Może, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Zdarza się czasami, że klienci oczekują, że notariusz przyjedzie do nich […]
15 kwietnia 2015

Czy notariusz może udzielić porady prawnej?

Czy notariusz może udzielić porady prawnej? Notariusz nie udziela porad prawnych w ścisłym znaczeniu tego słowa. Jeżeli mamy problem prawny i nie wiemy jak go rozwiązać, […]
14 kwietnia 2015

Jak wygląda wizyta u notariusza?

Jak wygląda wizyta u notariusza? Poniższy opis przedstawia wizytę u notariusza w dniu podpisania aktu notarialnego. Dzień ten jest zwykle poprzedzony uzgadnianiem szczegółów, uzupełnianiem dokumentów, tworzeniem […]
12 kwietnia 2015

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza a dziedziczenie Jaki wpływ na dziedziczenie ma zawarta intercyza? Najprościej można odpowiedzieć, że żaden. Intercyza to inaczej małżeńska umowa majątkowa. Wraz z zawarciem małżeństwa, pomiędzy […]
12 kwietnia 2015

Zrzeczenie się spadku

Zrzeczenie się spadku Jak zrzec się spadku? Zrzeczenie się spadku jest określeniem potocznym. Poprzez zrzeczenie się spadku można rozumieć dwie różne od siebie czynności: umowę o […]
12 kwietnia 2015

Czy nienarodzone dziecko dziedziczy spadek?

Czy nienarodzone dziecko dziedziczy? Czy dziedziczy również długi? Dziecko nienarodzone co do zasady dziedziczy, w tym długi. Otrzymać spadek może dziecko, które w chwili śmierci spadkodawcy […]
12 kwietnia 2015

Ugoda notarialna w sprawie zachowku

Ugoda notarialna w sprawie zachowku Na temat zachowku była już mowa wcześniej. Warto tu tylko przypomnieć, że zachowek to suma pieniężna, której może żądać od spadkobiercy […]
12 kwietnia 2015

Czy testament trzeba sporządzać u notariusza?

Czy testament trzeba sporządzać u notariusza? Nie, nie trzeba, ale warto – o czym niżej. Po pierwsze, taki testament trudniej podważyć. Wynika to z faktu, że […]
12 kwietnia 2015

Wydziedziczenie i zachowek

Wydziedziczenie i zachowek Czym jest zachowek? Zachowek to kwota pieniężna, której najbliższa rodzina może żądać od spadkobierców, jeżeli np. została pominięta w testamencie lub zmarły przekazał […]
12 kwietnia 2015

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza bez obecności wszystkich spadkobierców

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza bez obecności wszystkich spadkobierców Czy możliwe jest poświadczenie dziedziczenia u notariusza, gdy niektóre osoby nie mogą się stawić w kancelarii? Od niedawna […]
12 kwietnia 2015

Zmarły pozostawił kilka testamentów. Który jest ważny?

Zmarły pozostawił kilka testamentów. Który jest ważny? Czasami zdarza się, że spadkodawca pozostawi dwa lub więcej testamentów. Pojawia się wówczas problem, który z testamentów będzie podstawą […]
11 kwietnia 2015

Notarialny testament z wydziedziczeniem

Notarialny testament z wydziedziczeniem Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku. Aby było skuteczne, musi znaleźć się w testamencie. Testament z kolei można sporządzić na różne sposoby. […]
5 marca 2016

Zwykła umowa najmu – problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy

Zwykła umowa najmu – problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy Najemca jest chroniony przepisami szeregu ustaw, wobec czego niedopuszczalne jest siłowe pozbycie się najemcy, nawet nieuczciwego, […]
9 maja 2015

Koszty notariusza

Koszty notariusza   Zawierając umowę u notariusza należy uiścić różne opłaty. Wynagrodzenie notariusza to tylko jeden ze składników kwot, które musimy wpłacić notariuszowi. Poza wynagrodzeniem może […]
9 maja 2015

Jak długo notariusz przechowuje akt notarialny i dokumenty?

Jak długo notariusz przechowuje akt notarialny i dokumenty? Notariusz przechowuje dokumenty 10 lat. Co później się z nimi dzieje? Często zdarza się, że po wielu latach […]
9 maja 2015

Zwolnienie z opłat notarialnych

Zwolnienie z opłat notarialnych Przepisy przewidują możliwość zwolnienia z wynagrodzenia notariusza. Wynagrodzenie to jest wtedy wypłacane notariuszowi przez sąd, a koszty pokrywa Skarb Państwa. Kwestię tę […]
3 maja 2015

Czym jest pieniężny depozyt notarialny?

Czym jest pieniężny depozyt notarialny? W uproszczeniu jest sposobem przekazania pieniędzy pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Polega na tym, że w pieniądze najpierw trafiają od kupującego na […]
3 maja 2015

Ile kosztuje porada notariusza?

Ile kosztuje porada notariusza? Porada notariusza jest bezpłatna. Nie jest to co prawda porada prawna w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz informacja dotycząca zamierzonych czynności notarialnych. […]
3 maja 2015

Jak załatwić sprawę spadkową u notariusza?

Jak załatwić sprawę spadkową u notariusza? U notariusza w zasadzie można przeprowadzić wszystkie czynności, które wiążą się z uregulowaniem spraw majątkowych po osobie zmarłej. Po pierwsze […]
3 maja 2015

Czym różni się wypis aktu notarialnego od oryginału?

Czym różni się wypis aktu notarialnego od oryginału? Oryginał aktu notarialnego jest podpisany przez uczestników czynności notarialnej oraz przez notariusza. Nie zawiera on żadnych pieczęci. Jest […]
3 maja 2015

Jak notariusz wycenia nieruchomość?

Jak notariusz wycenia nieruchomość? W akcie notarialnym należy podać wartość nieruchomości. Stąd często pojawia się pytanie, jak notariusz ustala wartość nieruchomości. Notariusz nie wycenia nieruchomości, ani […]
2 maja 2015

Czym różni się akt poświadczenia dziedziczenia od protokołu dziedziczenia?

Czym różni się akt poświadczenia dziedziczenia od protokołu dziedziczenia? Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który stwierdza kto po kim dziedziczy. Ma taką samą moc jak wydane […]
15 kwietnia 2015

Czy notariusz może podpisać akt notarialny w domu klienta?

Czy notariusz może podpisać akt notarialny w domu klienta? Może, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Zdarza się czasami, że klienci oczekują, że notariusz przyjedzie do nich […]
15 kwietnia 2015

Czy notariusz może udzielić porady prawnej?

Czy notariusz może udzielić porady prawnej? Notariusz nie udziela porad prawnych w ścisłym znaczeniu tego słowa. Jeżeli mamy problem prawny i nie wiemy jak go rozwiązać, […]
14 kwietnia 2015

Jak wygląda wizyta u notariusza?

Jak wygląda wizyta u notariusza? Poniższy opis przedstawia wizytę u notariusza w dniu podpisania aktu notarialnego. Dzień ten jest zwykle poprzedzony uzgadnianiem szczegółów, uzupełnianiem dokumentów, tworzeniem […]
12 kwietnia 2015

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza a dziedziczenie Jaki wpływ na dziedziczenie ma zawarta intercyza? Najprościej można odpowiedzieć, że żaden. Intercyza to inaczej małżeńska umowa majątkowa. Wraz z zawarciem małżeństwa, pomiędzy […]
12 kwietnia 2015

Zrzeczenie się spadku

Zrzeczenie się spadku Jak zrzec się spadku? Zrzeczenie się spadku jest określeniem potocznym. Poprzez zrzeczenie się spadku można rozumieć dwie różne od siebie czynności: umowę o […]
12 kwietnia 2015

Czy nienarodzone dziecko dziedziczy spadek?

Czy nienarodzone dziecko dziedziczy? Czy dziedziczy również długi? Dziecko nienarodzone co do zasady dziedziczy, w tym długi. Otrzymać spadek może dziecko, które w chwili śmierci spadkodawcy […]
12 kwietnia 2015

Ugoda notarialna w sprawie zachowku

Ugoda notarialna w sprawie zachowku Na temat zachowku była już mowa wcześniej. Warto tu tylko przypomnieć, że zachowek to suma pieniężna, której może żądać od spadkobiercy […]
12 kwietnia 2015

Czy testament trzeba sporządzać u notariusza?

Czy testament trzeba sporządzać u notariusza? Nie, nie trzeba, ale warto – o czym niżej. Po pierwsze, taki testament trudniej podważyć. Wynika to z faktu, że […]
12 kwietnia 2015

Wydziedziczenie i zachowek

Wydziedziczenie i zachowek Czym jest zachowek? Zachowek to kwota pieniężna, której najbliższa rodzina może żądać od spadkobierców, jeżeli np. została pominięta w testamencie lub zmarły przekazał […]
12 kwietnia 2015

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza bez obecności wszystkich spadkobierców

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza bez obecności wszystkich spadkobierców Czy możliwe jest poświadczenie dziedziczenia u notariusza, gdy niektóre osoby nie mogą się stawić w kancelarii? Od niedawna […]
12 kwietnia 2015

Zmarły pozostawił kilka testamentów. Który jest ważny?

Zmarły pozostawił kilka testamentów. Który jest ważny? Czasami zdarza się, że spadkodawca pozostawi dwa lub więcej testamentów. Pojawia się wówczas problem, który z testamentów będzie podstawą […]
11 kwietnia 2015

Notarialny testament z wydziedziczeniem

Notarialny testament z wydziedziczeniem Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku. Aby było skuteczne, musi znaleźć się w testamencie. Testament z kolei można sporządzić na różne sposoby. […]