Czynności notarialne dla spółdzielni mieszkaniowych


Główną czynnością dokonywaną przez spółdzielnie mieszkaniowe w formie aktu notarialnego jest przeniesienie prawa własności lokalu, tzw. wykup lokalu ze spółdzielni.

Umowa przenosząca własność lokalu jest zawierana przez spółdzielnię mieszkaniową oraz nabywcę, którym jest osoba, której przysługuje spółdzielcze praw do lokalu.

Koszty związane z przeniesieniem własności lokalu obejmują wynagrodzenie notariusza, podatek VAT, koszty wypisów i opłatę sądową za założenie księgi wieczystej oraz wpis prawa własności na rzecz nabywców.

W Kancelarii Notarialnej możliwe jest sporządzanie umów przenoszących własność lokalu (wykup ze spółdzielni) dla spółdzielni mieszkaniowych z Wrocławia i okolic w krótkich terminach oraz w elastycznych godzinach. Dla potrzeb klientów przygotowana została przestronna poczekalnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo. Szczegóły w zakładce kontakt.

Skontaktuj się z kancelarią
tel. 71 78 07 854


KONTAKT