Darowizna


Umowa darowizny polega na bezpłatnym przeniesieniu własności nieruchomości na inną osobę. Potocznie darowiznę określa się „przepisaniem” na kogoś nieruchomości (działki, domu, mieszkania).

Jak zacząć? Aby zawrzeć umowę darowizny nieruchomości, należy określić:

1. Jaka jest wartość nieruchomości. Ile kosztowałaby nieruchomość, gdyby była sprzedawana.

2. Czy będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania. Czyli prawo darczyńcy do bezpłatnego zamieszkiwania w lokalu do końca życia.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obejmują taksę notarialną, podatek VAT, opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej. Czasami występuje podatek od darowizny, jeżeli obdarowany nie jest członkiem najbliższej rodziny.

Skontaktuj się z kancelarią
tel. 71 78 07 854


KONTAKT