Odrzucenie spadku


Odrzucenie spadku jest oświadczeniem, którego skutkiem przestajemy być spadkobiercami po osobie zmarłej.

Jak zacząć? Aby odrzucić spadek należy dysponować odpisem aktu zgonu. Do aktu notarialnego odrzucenia spadku trzeba podać pozostałych znanych spadkobierców, ponieważ zostaną oni zawiadomieni przez sąd.

Jeżeli osoba odrzucająca spadek ma dzieci, trzeba pamiętać, że to one stają się w dalszej kolejności spadkobiercami. Aby odrzucić spadek także w ich imieniu, należy dysponować zgodą sądu rodzinnego.

Skontaktuj się z kancelarią
tel. 71 78 07 854


KONTAKT