Pełnomocnictwo


Umożliwia dokonywanie czynności prawnych w cudzym imieniu. Pełnomocnictwo do zbycia i nabycia (sprzedaży darowizny itp.) wymaga formy aktu notarialnego.

Do udzielenia pełnomocnictwa nie jest konieczna obecność pełnomocnika – wystarczy wizyta mocodawcy (tj. osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa).

Jak zacząć? Należy przemyśleć, w jakich sprawach ma nas zastępować pełnomocnik. Nie jest możliwe sporządzenie pełnomocnictwa do wszystkich czynności – należy je wymienić (np. do sprzedaży nieruchomości, do dysponowania rachunkiem bankowym, do odbioru korespondencji itp.).

Jeżeli pełnomocnictwo ma dotyczyć nieruchomości, trzeba znać numer księgi wieczystej.

Skontaktuj się z kancelarią
tel. 71 78 07 854


KONTAKT