Poświadczenia notarialnePoświadczenie notarialne własnoręczności podpisu

Notariusz poświadcza własnoręczność składanego podpisu. W efekcie powstaje dokument, w którym jest urzędowo potwierdzony fakt, że określona osoba podpisała się pod jego treścią.
Podpis musi być złożony w obecności notariusza.

Koszty


20 zł + VAT za poświadczenie jednego podpisu, jeżeli podpis jest składany na dokumencie bez wskazanej kwoty (np. na pełnomocnictwie).

Jeżeli dokument wymienia konkretną kwotę pieniężną, wówczas opłata wynosi 1/10 podstawowej taksy notarialnej. Np. przy poświadczeniu podpisu na dokumencie, który opiewa na kwotę 10.000,00 zł, cena za poświadczenie podpisu to 31 zł + VAT.

Poświadczenie kopii (odpisu) za zgodność z oryginałem

Notariusz poświadcza zgodność kopii z okazanym dokumentem. Przedmiotem poświadczenia mogą być różne dokumenty, np. pełnomocnictwo, dowód osobisty, umowa itp.
Na kopię dokumentu przez notariusza nanoszona jest klauzula stwierdzająca jej zgodność z okazanym oryginałem dokumentu.

Niezbędne dokumenty


1. Oryginał dokumentu, którego kopia ma zostać poświadczona,
2. Dowód osobisty.

Koszty


6 zł + VAT za stronę.