Rozdzielność majątkowa


Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność ustawowa. Gromadzony przez małżonków majątek staje się majątkiem wspólnym. Do majątku wspólnego należy np. pobrane wynagrodzenie za pracę lub dochody z innej działalności zarobkowej.

Małżonkowie mogą zmienić podstawowy ustrój wspólności majątkowej na inny dopuszczalny przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, np. na rozdzielność majątkową. Przy rozdzielności majątkowej nie ma wspólnego majątku, a każdy z małżonków samodzielnie rozporządza swoim prywatnym majątkiem.

Rozdzielność może być ustanowiona zarówno przed ślubem jak i po ślubie, tj. w trakcie małżeństwa.

Jeżeli małżonkowie chcą podzielić wspólny majątek, to po ustanowieniu rozdzielności majątkowej mogą zawrzeć umowę o jego podział. W umowie tej postanowią komu przypadną na wyłączną własność konkretne przedmioty.

Procedura


Żeby zmienić ustrój wspólności majątkowej na rozdzielność majątkową, należy podpisać umowę majątkową małżeńską w formie aktu notarialnego (tzw. intercyzę).

Pamiętaj, że zawarcie intercyzy nie ma wpływu na dziedziczenie.
Więcej na ten temat przeczytasz na blogu kliknij