Spadki


Testament z zapisem windykacyjnym

Testament zawierający zapis windykacyjny powoduje, że z chwilą śmierci określona osoba staje się właścicielem konkretnego przedmiotu, którego właścicielem był zmarły. Można zatem sporządzić testament, który spowoduje, że cały spadek nabędzie jedna osoba, z wyjątkiem mieszkania, które nabędzie ktoś inny. Z chwilą śmierci osoba, na rzecz której ustanowiono zapis windykacyjny stanie się automatycznie właścicielem konkretnej rzeczy.

Skontaktuj się z kancelarią
tel. 71 78 07 854


KONTAKT