Sprzedaż


Umowa sprzedaży nieruchomości (działki, domu, lokalu) polega na tym, że sprzedający przenosi własność na kupującego, który w zamian za to płaci określoną kwotę.

Umowa taka musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jak zacząć?

Aby zawrzeć umowę sprzedaży należy ustalić warunki umowy. Trzeba określić w szczególności:

Cenę.

Termin i sposób zapłaty.

Czy zakup będzie finansowany z kredytu, czy zapłata nastąpi przed czy po zawarciu umowy.

Termin wydania
w posiadanie.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów następuje podpisanie aktu notarialnego.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obejmują taksę notarialną, podatek VAT, opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Skontaktuj się z kancelarią
tel. 71 78 07 854


KONTAKT