Intercyza a dziedziczenie

Intercyza a dziedziczenie

Jaki wpływ na dziedziczenie ma zawarta intercyza?

Najprościej można odpowiedzieć, że żaden.

Intercyza to inaczej małżeńska umowa majątkowa. Wraz z zawarciem małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Poprzez intercyzę małżonkowie mogą odrębnie ukształtować łączące ich stosunki, np. wprowadzając rozdzielność majątkową (intercyza). Wówczas majątek wspólny nie istnieje, a każdy z małżonków samodzielnie rozporządza swoim majątkiem.

Intercyza nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie. Fakt, że małżonkowie zawarli umowę majątkową nie zmienia ustawowych zasad dziedziczenia.

Przykład:

Jan i Maria Kowalscy zawarli w Kancelarii Notarialnej umowę majątkową (intercyzę), którą wprowadzili rozdzielność majątkową. Jan umarł nie pozostawiając testamentu. Spadek po nim na podstawie ustawy nabędzie żona.

Zawarta intercyza nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu kręgu spadkobierców i nie jest w ogóle brana pod uwagę, ponieważ dotyczy ona wyłącznie relacji majątkowych za życia. Gdyby w podanym wyżej przykładzie małżonkowie nie sporządzili intercyzy, wynik dziedziczenia byłby identyczny.

Warto o tym pamiętać, ponieważ ludzie często pozostają w błędnym przeświadczeniu, że sporządzenie intercyzy powoduje, że małżonek nie dziedziczy. Jeżeli małżonkowie chcieliby, żeby nie dziedziczyli po sobie, mogą zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. Nie ma ona jednak nic wspólnego z intercyzą.

Leave a commentlogo-js-gray-footer-2

Parkowanie

Zobacz, gdzie możesz zaparkować.
POKAŻ MIEJSCE
SPRAWDŹ MAPĘ DOJAZDU

Godziny otwarcia

Poniedziałki – wtorki: 9 – 17
Środy – piątki: 8 – 16

Jesteśmy również dostępni poza wskazanymi godzinami. Skontaktuj się z sekretariatem i umów się na wizytę.

Kontakt

71 78 07 854
727 540 216
sekretariat@notariusz-skupien.pl

ul. Łódzka 24/1
50-521 Wrocław

Copyright Kancelaria notarialna Jacek Skupień we Wrocławiu. Notariusz Jacek Skupień