Jak załatwić sprawę spadkową u notariusza?

U notariusza w zasadzie można przeprowadzić wszystkie czynności, które wiążą się z uregulowaniem spraw majątkowych po osobie zmarłej.

Po pierwsze – notariusz może poświadczyć dziedziczenie, czyli wydać dokument (akt poświadczenia dziedziczenia), który stwierdzi, kto odziedziczył spadek po zmarłym. Dokument ten jest odpowiednikiem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Pozwala np. dokonać wpisu spadkobierców do księgi wieczystej w miejsce spadkodawcy.

Po drugie – u notariusza można przeprowadzić dział spadku. Jest to przydatne, gdy spadek odziedziczyła więcej niż jedna osoba. Można wówczas przeprowadzić umowny dział spadku, czyli umowę, której efektem będzie przyznanie spadkobiercom na wyłączność określonych przedmiotów.

Trzeba pamiętać, że u notariusza można przeprowadzić powyższe czynności wyłącznie gdy pomiędzy spadkobiercami nie ma sporu. Jeżeli spadkobiercy nie są w stanie się porozumieć w jakiejkolwiek kwestii, konieczne będzie przeprowadzenie sprawy spadkowej przez sąd.

Co istotne – u notariusza nie istnieje „rejonizacja”. Oznacza to, że wszystkie przedstawione tu sprawy spadkowe można załatwić np. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, mimo że zmarły mieszkał w innym mieście. Nie ma takiej dowolności wyboru miejsca załatwiania spraw, jeżeli kierujemy je do sądu.

Poza tym notariusz sporządza inne czynności, które wiążą się ze spadkami. Są to np. testamenty, odrzucenia spadku i zrzeczenia się dziedziczenia.

Jacek Skupień
Jacek Skupień
Notariusz we Wrocławiu Jacek Skupień. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.