Wydziedziczenie i zachowek


Czym jest zachowek?

Zachowek to kwota pieniężna, której najbliższa rodzina może żądać od spadkobierców, jeżeli np. została pominięta w testamencie lub zmarły przekazał komuś cały majątek za życia, wobec czego nie pozostało wiele do odziedziczenia.

Można powiedzieć, że prawo do zachowku w pewien sposób ogranicza pełną dowolność spadkodawcy w rozdysponowywaniu swoim majątkiem. Pominięta najbliższa rodzina może bowiem w niektórych sytuacjach żądać „spłacenia” przez spadkobierców, czyli właśnie żądać wypłaty zachowku.

Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie jest z kolei pozbawieniem prawa do zachowku. Wydziedziczony członek rodziny nie będzie mógł zatem domagać się zapłaty na swoją rzecz pieniędzy od osób, które otrzymały spadek.

W jaki sposób można wydziedziczyć?

Wydziedziczyć można kogoś wyłącznie w testamencie. Spadkodawca, który chce pozbawić uprawnionych prawa do zachowku, musi wyraźnie napisać to w testamencie oraz podać powody wydziedziczenia. Powody, które mogą uzasadnić wydziedziczeniem członka rodziny są ściśle określone przepisami Kodeksu cywilnego. To ważne, ponieważ wskazanie przyczyn wydziedziczenia innych niż ustawowe nie będzie skuteczne.

Kogo można wydziedziczyć?

Wydziedziczyć można osoby, którym przysługuje zachowek. Zachowek przysługuje dzieciom, wnukom, małżonkowi, rodzicom. Zachowek za to nie przysługuje rodzeństwu, zatem rodzeństwa nie można wydziedziczyć, ponieważ zachowek i tak im nie przysługuje. Nie da się pozbawić kogoś tego, czego nie ma. Testament wydziedziczający członka rodziny można sporządzić w formie pisemnej lub u notariusza. Notariusz zadba o to, żeby zapis dotyczący wydziedziczenia był sporządzony prawidłowo. Osoba zainteresowana może wybrać dowolnego notariusza do sporządzenia testamentu. Można udać się do notariusza we Wrocławiu, nawet jeżeli zamieszkuje się w innej miejscowości.

Jacek Skupień
Jacek Skupień
Notariusz we Wrocławiu Jacek Skupień. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.