Zrzeczenie się spadku


Jak zrzec się spadku?

Zrzeczenie się spadku jest określeniem potocznym. Poprzez zrzeczenie się spadku można rozumieć dwie różne od siebie czynności: umowę o zrzeczenie dziedziczenia oraz odrzucenie spadku. Obie czynności dotyczą spadku, ale występują między nimi zasadnicze różnice.

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia jest zawierana za życia przyszłego spadkodawcy. Jej skutki są takie, że osoba, która ją podpisała jest zupełnie wyłączona z dziedziczenia – nie jest traktowana jak spadkobierca.

Przykład: Jan wraz ze swoim synem Dawidem postanowili, że zawrą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. Po śmierci Jana, syn byłby jednym ze spadkobierców. Jednak zawarta umowa sprawia, że nie jest on w ogóle brany pod uwagę w postępowaniu spadkowym i nic nie odziedziczy.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Konieczne jest zatem udanie się do notariusza. Obie strony umowy muszą wyrazić chęć jej zawarcia. Spadkobierca nie może za życia spadkodawcy zrzec się dziedziczenia po nim bez jego zgody. W podanym wyżej przykładzie syn nie może za życia ojca samodzielnie zrzec się dziedziczenia. Koszt zawarcia takiej umowy to 60 zł netto.

Natomiast odrzucić spadek można wyłącznie po śmierci spadkodawcy. Jest to jednostronne oświadczenie woli, do które nie jest potrzebna niczyja zgoda. Na skutek złożenia takiego oświadczenia przestaje się być spadkobiercą, a spadek przypada innym osobom.

W celu odrzucenia spadku należy udać się do notariusza i złożyć odpowiednie oświadczenie. Koszt złożenia oświadczenia u notariusza to 50 zł netto. Ponadto oświadczenie takie można złożyć przed sądem.

Jacek Skupień
Jacek Skupień
Notariusz we Wrocławiu Jacek Skupień. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.