Zwykła umowa najmu – problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy

Zwykła umowa najmu – problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy

Najemca jest chroniony przepisami szeregu ustaw, wobec czego niedopuszczalne jest siłowe pozbycie się najemcy, nawet nieuczciwego, który przestał wnosić opłaty i mieszka pomimo wypowiedzianej umowy najmu.

Żeby odzyskać lokal, właściciel musi złożyć pozew o eksmisję lokatora. Sąd musi przeprowadzić rozprawę, wezwać strony, następnie trzeba poczekać, aż wyrok się uprawomocni, a lokator może się od niego odwołać poprzez złożenie apelacji. Postępowanie sądowe może zatem trwać wiele miesięcy. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, należy wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, która będzie postawą wszczęcia przez komornika egzekucji i siłowego wyprowadzenia lokatora z mieszkania.

Należy pamiętać, że w wyroku sąd może orzec o prawie lokatora do otrzymania lokalu socjalnego. Do czasu zaoferowania przez gminę lokatorowi takiego lokalu, wyrok opróżnienia lokalu jest wstrzymywany. Ponadto obowiązuje okres ochronny pomiędzy listopadem a marcem, w którym dokonywanie eksmisji jest utrudnione.

Rozwiązaniem jest umowa najmu okazjonalnego.

Dzięki takiej umowie i złożeniu przez lokatora oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, właściciel nie musi składać pozwu o eksmisję.

Ponadto lokatorowi nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego oraz nie obowiązują go okresy ochronne.

Więcej informacji o umowie najmu okazjonalnego można znaleźć [icon type=”icon-info-circled”]tutaj.

Leave a commentlogo-js-gray-footer-2

Parkowanie

Zobacz, gdzie możesz zaparkować.
POKAŻ MIEJSCE
SPRAWDŹ MAPĘ DOJAZDU

Godziny otwarcia

Poniedziałki – wtorki: 9 – 17
Środy – piątki: 8 – 16

Jesteśmy również dostępni poza wskazanymi godzinami. Skontaktuj się z sekretariatem i umów się na wizytę.

Kontakt

71 78 07 854
727 540 216
sekretariat@notariusz-skupien.pl

ul. Łódzka 24/1
50-521 Wrocław

Copyright Kancelaria notarialna Jacek Skupień we Wrocławiu. Notariusz Jacek Skupień