Jak załatwić sprawę spadkową u notariusza?

U notariusza w zasadzie można przeprowadzić wszystkie czynności, które wiążą się z uregulowaniem spraw majątkowych po osobie zmarłej.

Po pierwsze – notariusz może poświadczyć dziedziczenie, czyli wydać dokument (akt poświadczenia dziedziczenia), który stwierdzi, kto odziedziczył spadek po zmarłym. Dokument ten jest odpowiednikiem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Pozwala np. dokonać wpisu spadkobierców do księgi wieczystej w miejsce spadkodawcy.

Po drugie – u notariusza można przeprowadzić dział spadku. Jest to przydatne, gdy spadek odziedziczyła więcej niż jedna osoba. Można wówczas przeprowadzić umowny dział spadku, czyli umowę, której efektem będzie przyznanie spadkobiercom na wyłączność określonych przedmiotów.

Trzeba pamiętać, że u notariusza można przeprowadzić powyższe czynności wyłącznie, gdy pomiędzy spadkobiercami nie ma sporu. Jeżeli spadkobiercy nie są w stanie się porozumieć w jakiejkolwiek kwestii, konieczne będzie przeprowadzenie sprawy spadkowej przez sąd.

Co istotne – u notariusza nie istnieje „rejonizacja”.

Oznacza to, że wszystkie przedstawione tu sprawy spadkowe można załatwić np. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, mimo że zmarły mieszkał w innym mieście. Nie ma takiej dowolności wyboru miejsca załatwiania spraw, jeżeli kierujemy je do sądu.

Poza tym notariusz sporządza inne czynności, które wiążą się ze spadkami. Są to np. testamenty, odrzucenia spadku i zrzeczenia się dziedziczenia.

Skontaktuj się z nami, aby zapytać o szczegóły

Telefon

71 78 07 854

Nasz adres

ul. Łódzka 24/1, Wrocław

ZOBACZ na mapie

Godziny otwarcia

Poniedziałki – wtorki: 9 – 17

Środy – piątki: 8 – 16


Parkowanie

Zobacz, gdzie możesz zaparkować.
POKAŻ MIEJSCE
SPRAWDŹ MAPĘ DOJAZDU


Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek: 9-17 
Środa, czwartek, piątek: 8-16


Kontakt

71 78 07 854
sekretariat@notariusz-skupien.pl

ul. Łódzka 24/1
50-521 Wrocław

Copyright Kancelaria Notarialna we Wrocławiu. Notariusz Jacek Skupień. Zobacz Politykę prywatności

Linkedin, Facebook, Opinie na Google Moja Fima.