Jakie opłaty pobiera notariusz?

Zawierając umowę u notariusza należy uiścić różne opłaty. Wynagrodzenie notariusza to tylko jeden ze składników kwot, które musimy wpłacić notariuszowi. Poza wynagrodzeniem może zaistnieć konieczność uiszczenia podatku, opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej, podatku VAT.

Przykład: kupujemy mieszkanie o wartości 200.000,00 zł. Opłaty, jakie musimy ponieść są następujące:

– wynagrodzenie notariusza – 985,00 zł,

– podatek VAT od wynagrodzenia notariusza – 226,55 zł,

– opłata sądowa za wpis własności w księdze wieczystej – 200,00 zł,

– podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.000,00 zł.

Oznacza to, że w tym przypadku w kancelarii notarialnej zostawimy 5.411,55 zł. Co notariusz robi z tymi pieniędzmi?

– Wynagrodzenie notariusza – jest to zapłata za pracę polegającą na sporządzeniu aktu notarialnego. Tyle faktycznie notariusz otrzymuje. Oczywiście tak jak wszyscy musi zapłacić od tego podatek dochodowy.

– Podatek VAT – w stawce 23% liczonej od wynagrodzenia notariusza. Kwotę tę notariusz musi przekazać urzędowi skarbowemu.

– Opłata sądowa – jest to opłata dla sądu, który prowadzi księgi wieczyste, za dokonanie w nich wpisu. Na notariuszy został nałożony obowiązek pobierania od klientów opłat sądowych, a następnie przekazywania ich do sądu. Gdyby notariusz tego nie zrobił, kupujący musiałby samodzielnie wpłacić wymaganą kwotę na rachunek sądu.

– Podatek od czynności cywilnoprawnych – jest to danina publiczna, którą trzeba uiścić w związku z zakupem nieruchomości. Notariusz ma obowiązek obliczyć kwotę podatku, pobrać ją, a następnie przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej (notariusz we Wrocławiu podatek przekazuje do Urzędu Skarbowego we Wrocławiu bez względu na miejsce położenia nieruchomości). Jeżeli by tego nie zrobił, kupujący samodzielnie musiałby takiej płatności dokonać. Poza tym notariusz jako tzw. płatnik odpowiada za nie pobrany podatek. Oznacza to, że jeżeli notariusz omyłkowo nie pobierze od kupującego podatku, to będzie musiał go zapłacić z własnych środków (jest to tzw. odpowiedzialność płatnika).

Za pośredniczenie w pobieraniu opłat sądowych i podatku notariusz nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia – jest to jego obowiązek wynikający z ustaw. Notariusz musi prawidłowo obliczyć podatek oraz opłatę sądową, pobrać ją od klienta, a później we właściwym terminie wpłacić na rachunek sądu i urzędu skarbowego.

Jak widać na powyższym przykładzie, w tej sytuacji wynagrodzenie notariusza stanowi ok. 18% wpłacanej kwoty. Nie jest to miejsca na orzekanie, czy jest to kwota duża. Ważne jednak, żebyśmy zdawali sobie sprawę, ile i komu tak naprawdę płacimy.

Skontaktuj się z nami, aby zapytać o szczegóły

Telefon

71 78 07 854

Nasz adres

ul. Łódzka 24/1, Wrocław

ZOBACZ na mapie

Godziny otwarcia

Poniedziałki – wtorki: 9 – 17

Środy – piątki: 8 – 16


Parkowanie

Zobacz, gdzie możesz zaparkować.
POKAŻ MIEJSCE
SPRAWDŹ MAPĘ DOJAZDU


Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek: 9-17 
Środa, czwartek, piątek: 8-16


Kontakt

71 78 07 854
sekretariat@notariusz-skupien.pl

ul. Łódzka 24/1
50-521 Wrocław

Copyright Kancelaria Notarialna we Wrocławiu. Notariusz Jacek Skupień. Zobacz Politykę prywatności

Linkedin, Facebook, Opinie na Google Moja Fima.