Najem okazjonalny

Czym jest najem okazjonalny?

Umowa najmu okazjonalnego to umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana w specjalnym trybie.
Zastosowanie do niej mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Zapewnia ona bezpieczeństwo właścicielem lokali na wypadek,
gdyby najemcy nie chcieli wyprowadzić się z mieszkania po rozwiązaniu umowy najmu.

Mając zawartą umowę najmu okazjonalnego właściciel może w krótkim czasie odzyskać lokal
bez konieczności składania do sądu pozwu o eksmisję.

Do umowy najmu okazjonalnego załącza się

Akt
notarialny

oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji co do obowiązku opróżnienia i wydania lokalu właścicielowi

Wskazanie przez najemcę
innego lokalu

w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu

Oświadczenie właściciela
innego lokalu

o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy na wypadek, gdyby doszło do eksmisji

Procedura oraz wzór umowy

Procedura

Właściciel i najemca muszą podpisać umowę najmu okazjonalnego. Najemca wskazuje właścicielowi inny lokal, do którego wyprowadzi się na wypadek eksmisji z wynajmowanego lokalu. Następnie najemca składa w Kancelarii Notarialnej oświadczenie o poddaniu się egzekucji, a wypis aktu notarialnego przekazuje właścicielowi.

W celu złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w Kancelarii wymagana jest osobista obecność najemcy. Obecność właściciela lokalu nie jest wymagana.

Wzór umowy

Ściągnij przykładowy wzór umowy najmu okazjonalnego