Pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie, a pełnomocnictwo do zbycia
i nabycia nieruchomości (np. sprzedaży, darowizny itp.) wymaga formy aktu notarialnego.

W pełnomocnictwie należy wymienić poszczególne czynności, które ma wykonać pełnomocnik (np. sprzedaż nieruchomości, dysponowanie rachunkiem bankowym, odbiór korespondencji, reprezentowanie w urzędach, instytucjach i tym podobne).

Procedura, koszty, dokumenty i dodatkowe informacje

Procedura

Do udzielenia pełnomocnictwa wystarczy osobista wizyta w kancelarii mocodawcy (tj. osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa).

Nie jest konieczna obecność pełnomocnika.

Dokumenty i informacje

Jeżeli dotyczy nieruchomości – numer księgi wieczystej

Dane osobowe pełnomocnika: imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL

Koszty

Pełnomocnictwo – 123,00 zł brutto

Wypisy – 7,38 zł za stronę dokumentu