Akt poświadczenia dziedziczenia

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Poświadczenie dziedziczenia jest dokumentem potwierdzającym prawa do spadku po określonej osobie.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Procedura, koszty oraz niezbędne dokumenty

Procedura

Wymagana jest jednoczesna obecność wszystkich spadkobierców testamentowych i ustawowych.
Podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej, spadkobiercy uzyskują dokument poświadczający ich prawa do spadku.
Spisywane są wszystkie niezbędne dokumenty: protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, oświadczenia o przyjęciu spadku, protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia.

Koszty

Koszty zależą m.in. od liczby spadkobierców i tego, czy był sporządzany testament.

Przyjęcie spadku – 61,50 zł brutto
Otwarcie i ogłoszenie testamentu – 61,50 zł brutto
Protokół dziedziczenia – 123,00 zł brutto
Akt poświadczenia dziedziczenia – 61,50 zł brutto
Opłata rejestracyjna – 5,00 zł
Koszty wypisów – 7,38 zł za stronę dokumentu

Niezbędne dokumenty

Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

Odpisy skrócone aktów urodzenia i małżeństwa spadkobierców

Testament

Dokument z numerem PESEL spadkodawcy