Sprzedaż nieruchomości

Podpisując umowę sprzedaży nieruchomości, sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności tej nieruchomości,
a kupujący do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Procedura, koszty oraz niezbędne dokumenty do zawarcia umowy sprzedaży

Procedura

Umowa sprzedaży nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Aby przygotować się do sprzedaży nieruchomości należy zgromadzić potrzebne dokumenty oraz określić cenę za jaką nieruchomość będzie sprzedana.

Jeżeli nieruchomość kupowana jest z kredytu bankowego, w umowie sprzedaży można ustanowić hipoteką na rzecz banku.

Koszty

Koszty zależą od wartości nieruchomości i obejmują:

taksę notarialną
podatek VAT
opłatę sądową
wypisy
wniosek wieczystoksięgowy
podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% wartości nieruchomości.

Dokumenty

W celu ustalenia wymaganych dokumentów oraz obliczenia kosztów, prosimy o kontakt z kancelarią.