Testament

Czym jest testament?

Po śmierci spadek przypada spadkobiercom ustawowym, chyba że został sporządzony testament.

Testament określa kto będzie spadkobiercą. Można powołać do spadku więcej niż jedną osobę i określić ich udział w majątku.

Możliwe jest nałożenie na spadkodawcę określonego obowiązku (polecenie testamentowe)
lub spełnienia określonego świadczenia (zapis testamentowy). .

Możliwe jest również ustanowienie zapisu windykacyjnego, mocą którego testator przekaże danej osobie określony przedmiot.

Procedura, koszty oraz niezbędne dokumenty

Procedura

Do sporządzenia testamentu konieczna jest osobista wizyta w kancelarii.

Dokumenty

Jeżeli w testamencie ma znaleźć się zapis windykacyjny nieruchomości – numer księgi wieczystej

Dane osobowe spadkobierców: imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia

Koszty

Testament – od 61,50 zł do 307,50 zł brutto – w zależności od treści testamentu

Wypisy – 7,38 zł za stronę dokumentu