Czynności notarialne dla spółek

W kancelarii notarialnej sporządza się między innymi

umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
statuty spółki akcyjnej,
protokoły zgromadzeń wspólników,
protokoły z walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
przekształcenia i likwidacje spółek.

Procedura oraz koszty

Procedura

Do sporządzenia umowy lub aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest określenie m.in. przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego oraz wkładów.

Do sporządzenia protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebna jest umowa spółki oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Aby dokonać odpowiedniej czynności notarialnej trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o czynnościach dla spółek należy skontaktować się z kancelarią notarialną.

Koszty

Koszty zależą od rodzaju czynności notarialnej, przykładowo:

Protokół zgromadzenia wspólników – 750 zł netto
Protokół walnego zgromadzenia – 1100 zł netto
Wypisy – 6 zł netto za stronę dokumentu

Wymagane dokumenty zależą od rodzaju dokonywanej czynności