Zwolnienie z opłat notarialnych

Przepisy przewidują możliwość zwolnienia z wynagrodzenia notariusza. Wynagrodzenie to jest wtedy wypłacane notariuszowi przez sąd, a koszty pokrywa Skarb Państwa.

Kwestię tę reguluje art. 6 ustawy – Prawo o notariacie oraz Kodeks postępowania cywilnego w zakresie procedury.

Aby zostać zwolnionym z wynagrodzenia notariusza należy napisać wniosek do wydziału cywilnego sądu rejonowego. Właściwy będzie sąd według miejsca zamieszkania wnioskodawcy (zatem jeżeli chcemy dokonać czynności w Kancelarii Notarialnej Wrocław, wniosek składamy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania, a nie kancelarii).

We wniosku tym trzeba zawrzeć, że wnosimy o zwolnienie z wynagrodzenia notariusza w całości (lub w części, jeżeli stać nas na częściowe pokrycie wynagrodzenia z własnych pieniędzy). Aby sąd zwolnił nas z wynagrodzenia konieczne jest, aby w uzasadnieniu wykazać:

– że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej,

– że nie jesteśmy w stanie pokryć wynagrodzenia z własnych środków bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Do wniosku trzeba załączyć formularz, na którym wskazuje się swoje źródła dochodów, zgromadzony majątek oraz koszty utrzymania. Dzięki tym informacjom sąd może stwierdzić, że rzeczywiście nie stać nas na poniesienie kosztu wynagrodzenia notariusza.

Gdy sąd rozpatrzy wniosek i dojdzie do wniosku, że jest zasadny, wyda postanowienie, w którym zwolni nas z wynagrodzenia notariusza w całości (lub w części) oraz wskaże notariusza, który ma dokonać czynności notarialnej.

Notariuszowi należy przedstawić postanowienie sądu, co spowoduje, że notariusz nie pobierze od nas wynagrodzenia.

Uwaga: zwolnienie z wynagrodzenia notariusza nie zwalnia z obowiązku pokrycia innych kosztów, jeżeli wystąpią. Jeżeli więc jesteśmy zwolnieni jedynie z wynagrodzenia, konieczne może być uiszczenie notariuszowi opłaty sądowej (którą notariusz przekazuje do sądu wieczystoksięgowego) oraz podatku (który notariusz przekazuje do urzędu skarbowego).

Należy więc wiedzieć, że jest możliwe skorzystanie z notariusza bez kosztów.

Skontaktuj się z nami, aby zapytać o szczegóły

Telefon

71 78 07 854

Nasz adres

ul. Łódzka 24/1, Wrocław

ZOBACZ na mapie

Godziny otwarcia

Poniedziałki – wtorki: 9 – 17

Środy – piątki: 8 – 16


Parkowanie

Zobacz, gdzie możesz zaparkować.
POKAŻ MIEJSCE
SPRAWDŹ MAPĘ DOJAZDU


Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek: 9-17 
Środa, czwartek, piątek: 8-16


Kontakt

71 78 07 854
sekretariat@notariusz-skupien.pl

ul. Łódzka 24/1
50-521 Wrocław

Copyright Kancelaria Notarialna we Wrocławiu. Notariusz Jacek Skupień. Zobacz Politykę prywatności

Linkedin, Facebook, Opinie na Google Moja Fima.