Zwykła umowa najmu – problemy z pozbyciem się nieuczciwego najemcy

Najemca jest chroniony przepisami szeregu ustaw, wobec czego niedopuszczalne jest siłowe pozbycie się najemcy, nawet nieuczciwego, który przestał wnosić opłaty i mieszka pomimo wypowiedzianej umowy najmu.

Żeby odzyskać lokal, właściciel musi złożyć pozew o eksmisję lokatora. Sąd musi przeprowadzić rozprawę, wezwać strony, następnie trzeba poczekać, aż wyrok się uprawomocni, a lokator może się od niego odwołać poprzez złożenie apelacji. Postępowanie sądowe może zatem trwać wiele miesięcy. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, należy wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, która będzie postawą wszczęcia przez komornika egzekucji i siłowego wyprowadzenia lokatora z mieszkania.

Należy pamiętać, że w wyroku sąd może orzec o prawie lokatora do otrzymania lokalu socjalnego. Do czasu zaoferowania przez gminę lokatorowi takiego lokalu, wyrok opróżnienia lokalu jest wstrzymywany. Ponadto obowiązuje okres ochronny pomiędzy listopadem a marcem, w którym dokonywanie eksmisji jest utrudnione.

Rozwiązaniem jest umowa najmu okazjonalnego.

Dzięki takiej umowie i złożeniu przez lokatora oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, właściciel nie musi składać pozwu o eksmisję.

Ponadto lokatorowi nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego oraz nie obowiązują go okresy ochronne.

Więcej informacji o umowie najmu okazjonalnego można znaleźć – kliknij tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby zapytać o szczegóły

Telefon

71 78 07 854

Nasz adres

ul. Łódzka 24/1, Wrocław

ZOBACZ na mapie

Godziny otwarcia

Poniedziałki – wtorki: 9 – 17

Środy – piątki: 8 – 16


Parkowanie

Zobacz, gdzie możesz zaparkować.
POKAŻ MIEJSCE
SPRAWDŹ MAPĘ DOJAZDU


Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek: 9-17 
Środa, czwartek, piątek: 8-16


Kontakt

71 78 07 854
sekretariat@notariusz-skupien.pl

ul. Łódzka 24/1
50-521 Wrocław

Copyright Kancelaria Notarialna we Wrocławiu. Notariusz Jacek Skupień. Zobacz Politykę prywatności

Linkedin, Facebook, Opinie na Google Moja Fima.