Polityka prywatności

Sprawdź, jakie dane osobowe przetwarzamy oraz jakie masz prawa w tym zakresie

Właścicielem strony www.biuronotarialne.pl jest Jacek Skupień, adres: 50-521 Wrocław, ulica Łódzka 24/1, NIP: 6112481120.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest właściciel strony.

 

W sprawach dotyczących Polityki prywatności, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych, prosimy o kontakt:

- listowny na adres: Kancelaria Notarialna Notariusz Jacek Skupień, 50-521 Wrocław, ulica Łódzka 24/1,

- poprzez e-mail: biuro@biuronotarialne.pl

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu obsługi Użytkowników strony – podstawą prawną jest uzasadniony interes polegający na możliwości usprawnienia jakości wyświetlanych treści oraz dostarczaniu informacji.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania:

- do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu odnośnie do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

- do momentu wycofania zgody co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika,

- do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, co do danych osobowych zawartych w dokumentacji podatkowej lub księgowej.

 

Jeśli jest to konieczne, przekazujemy dane osobowe Użytkowników naszym podwykonawcom, którym zlecamy lub będziemy zlecać usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi reklamowe, marketingowe lub obsługę administracyjną. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Administrator na stronie wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies stosowane są przez Administratora szczególności do:

- utrzymania sesji Użytkownika do części Strony z podstępem po zalogowaniu,

- dostosowania Strony do potrzeb Użytkownika,

- tworzenia statystyk Strony.

 

Więcej informacji o cookies Użytkownik Strony znajdzie pod adresem - http://wszystkoociasteczkach.pl

 

Każdy Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych:

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania/ poprawienia danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - https://uodo.gov.pl/pl/p/prezes-i-urzad, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

Aby zrealizować wyżej wymienione prawa, prosimy o kontakt z Administratorem.

 

Pytania dotyczące Polityki prywatności, sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy kierować na ww. adresy listowe i elektroniczne Administratora.

Dane stron przekazane Administratorowi
poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny

Szczegóły sprawdzisz poniżej

Otrzymane przez Administratora dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Administrator będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.

Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kliknij, by wrócić na stronę główną