Czym różni się akt poświadczenia dziedziczenia od protokołu dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który stwierdza kto po kim dziedziczy. Ma taką samą moc jak wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia można dokonać np. zmiany wpisanego do księgi wieczystej zmarłego właściciela nieruchomości. Akt poświadczenia dziedziczenia jest najważniejszym dokumentem i ostatecznym celem „uregulowania” kwestii spadku u notariusza.

Protokół dziedziczenia jest z kolei dokumentem, który zawiera oświadczenia osób, które stawiły się u notariusza w celu poświadczenia dziedziczenia. Na podstawie tych oświadczeń (i przedłożonych dokumentów) notariusz dokonuje stwierdzenia jaki jest porządek dziedziczenia. Protokół dziedziczenia zawiera zatem spisane okoliczności, które mają wpływ na to, kto w efekcie okaże się spadkobiercą. Na podstawie informacji spisanych w protokole dziedziczenia, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Z praktycznego punktu widzenia protokół dziedziczenia, chociaż jest niezbędnym dokumentem, dla spadkobierców ma znaczenie drugorzędne.

Najpierw więc notariusz sporządza protokół dziedziczenia, a następnie na jego podstawie akt poświadczenia dziedziczenia. Nie ma możliwości sporządzenia samego aktu poświadczenia dziedziczenia, bez uprzedniego protokołu dziedziczenia.

Od 17.08.2015 roku istnieje możliwość sporządzenia poświadczenia dziedziczenia nawet wówczas, gdy niektórzy spadkobiercy nie mogą stawić się w Kancelarii w jednym miejscu i czasie. Można więc przeprowadzić sprawę spadkową w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, nawet gdy niektórzy spadkobiercy mieszkają w innym mieście.

Jacek Skupień
Jacek Skupień
Notariusz we Wrocławiu Jacek Skupień. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.